اگه یه وخ تو یه جمعی خواستین در باب نکوهش بعضی از بینی و لب و گونه عملی ها! اظهار نظری کنین

1-اول یه نگاه به دور و برتون بندازین که ببینین آیا آدم عملی ای تو جمع نشسته یا نه.

2-در حالی که سعی میکنین چشمتون تو چش طرف نیفته در باب نکوهش بعضی از بینی و لب و گونه عملی ها نظرتونو اظهار کنین:|

البته من کلا فکر میکنم ارزش ابراز نظر هم ندارن...باید فقط چشم پوشی بشه ازشون:/


پ.ن:بعضی از بینی و لب و ... بعضی.

پ.ن2: البته شما سعی کنین همون مورد یک متوقف بشید...یا نشید:| نمیدونم بستگی به طرفش داره:/


اصلا چرا من باید درباره ی این موضوع اینقد تق تق تایپ کنم؟؟؟:||


حرفهای ضد و نقیض من را  در متن را پیدا کنید.(2و نیم نمره)


پ.ن3: بادیگارد همی دیده بشد...و چه اشکها که ریخته همی شدند...

و اینکه من فکر میکنم اصلا اونقد قوی و محکم نیستم  که بخوام همسر کسی باشم که میدونم امروز یا فردا جسدشو تحویلم میدن...چقدر قوی ان این زنها..این خااانووم هااا....

ّّ