نــگآره های بـهارنـآرنجــی(بلدر بلاگ سابق)

پاییزم، با رنگ و بوی بهار
نــگآره های بـهارنـآرنجــی(بلدر بلاگ سابق)

خدایا تا اینجا قلبم را نگاهداشتی
زین پس محکم تر نگهش دار....


وَ اَن لَیسَ لِلانسانَ الّا مَا سَعی

و اَنّ سعیهُ سوف یُرَی

نجم/29.30


نویسندگان

نی نی کوچولو

داستانکها2

استاد گوشه ی اتاق نشسته بود وخیره به جایی نگاه میکرد. شاگرد گفت:(چشمهایتان به خون نشسته است.)    استاد گفت:(شبها چشمهایم را نمی بندم خواب ندارم.)  شاگرد:(چرا؟)  استاد:(ولوله فرشتگان در آسمان خواب را از من گرفته است  .)  شاگرد سوال کرد:(چگونه؟)         استاد گفت:(چون گوش از زمین بسته ام و در آسمان گشوده ام... )

 

داستانکها

کلاغ قصه،گرد سفر از خود تکاند.هنوز آرام نگرفته بود که:کودک به خواب رفت.         مادر گفت:(قصه ی ما به سر رسید،کلاغه به خونش                                                                                                                                نرسید.)                 و کلاغ بر آوارگی خود گریست و پر کشید........                    ادامه دارد

متن زیبا

گرمای وجودت را خنک کن با زلال باران   ، وبنگر به هق هق ابرها که بی وقفه می بارند       ،خودت را تسلیم کن در برابر او که بزرگ است و عاشق   ،  عاشق تو که بنشینی و به نجوای سحرش گوش کنی  ،  تا که شاید فرجی شد به این زخم زمین   ،تا که شاید مرهمی شد از برای غم گل  ، وتو انگار که سنگینی از این رود دراز  ،که رفته و رفته رو شنایت میبرد.                                                                          نویسنده : سمانه عباسی                   

شعر

ماه بالای سر ابادیست    اهل ابادی در خواب    روی این مهتابی    خشت غربت را می بویم     باغ همسایه چراغش روشن    من،چراغم خاموش          ماه تابیده به بشقاب خیار،به لب کوزه ی اب         غوک ها میخوانند   مرغ حق هم گاهی     کوه نزدیک من است:پشت افرا ها،سنجدها     وبیابان  پیداست             سهراب                امیدوارم همیشه شاد و پر از شعر باشینچشمک